V series - Bơm Speck Việt Nam V-6 / 30 / 55 / 95...

Chi tiết sản phẩm

Đại lý Speck Việt Nam - Speck Vietnam có thư ủy quyền chính hãng

Đại lý Speck Pumpen Việt Nam - Speck Pumpen Vietnam có thư ủy quyền chính hãng

V series, Bơm Speck Pumpen V-6 / 30 / 55 / 95 / 130 / 155 / 255 / 330 / 430 Bơm chân không vòng nước Speck Pumpen 

V-95-65.0042

V-55-55.0095

V-55-55.0066

V-55-55.0096

V-30-55.0069

V-6-GRD-0026

V6.GRD.0020

V-430-35-0089

V-95-55-0007A

V-55-65-0058

V-55-55-0095

V-130-55-1001

V-155-55-1119

V-95-55-0102

V-430-35-0011

V-255-55-0008

V-95-55.0112

V95-55.0112


Tin cùng chuyên mục
Thông tin liên hệ
Copyright 2016 © SGN Industrial Equipment Co.,Ltd
Address : 1/2/4 D3 St,  Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Telephone: +848.3511.7610    Fax: +848.3511.7611
Zalo/Facebook: 0903.114.887
Hotline: 0906.86.02.08
Showroom & Workshop: No 2, 2B St, Dong An IZ, Thuan AnTown, Binh Duong Province.
Email : sales@sgnequipment.com
Tax Code : 0310861168
Account : 105967959 Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Bình Hòa

 © Copyright 2016 sgnequipment.com, all rights reserved.

www.webso.vn