VI Series - Bơm Speck tại Việt Nam VI-2 / 8 / 18 / 25 / 30 / 55

VI-55-65.0007

VI-30-55-0017

VI-55-55-0001

VI-30-55.0016

VI-30-55.0015

 
Chi tiết sản phẩm

50 Hz

Qmax

pmin

VI-2, 2850 1/min

2 m³/h

45 mbar

VI-8, 2850 1/min

10 m³/h

40 mbar

VI-18, 2850 1/min

18 m³/h

40 mbar

VI-25, 2850 1/min

24 m³/h

40 mbar

VI-30, 2850 1/min

27 m³/h

33 mbar

VI-55, 2850 1/min

46 m³/h

33 mbar

Applications

  • Extruder degasification
  • Sterilization of surgical instruments, textiles and beds (steam- and gas sterilization)
  • Evacuation of central vacuum systems

Tin cùng chuyên mục
Thông tin liên hệ
Copyright 2016 © SGN Industrial Equipment Co.,Ltd
Address : 1/2/4 D3 St,  Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Telephone: +848.3511.7610    Fax: +848.3511.7611
Zalo/Facebook: 0903.114.887
Hotline: 0906.86.02.08
Showroom & Workshop: No 2, 2B St, Dong An IZ, Thuan AnTown, Binh Duong Province.
Email : sales@sgnequipment.com
Tax Code : 0310861168
Account : 105967959 Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Bình Hòa

 © Copyright 2016 sgnequipment.com, all rights reserved.

www.webso.vn